of

01-03-2012 00:00

Men kan echter ook overschrijven op rekeningnummer BE61 6529 4138 8217 van Fietsclub A.W.A. Veurne

met mededeling " lidgeld (+ ev. verzekering)" voor

Naam, Voornaam, Adres, Postnummer, Gemeente, Telefoon, Gsm, Emailadres